Biuro Doradztwa Chemicznego

O nas

Biuro Doradztwa Chemicznego świadczy usługi doradztwa w zakresie wymogów dotyczących wprowadzania do obrotu substancji i mieszanin chemicznych oraz niektórych wyrobów.

Łączymy wiedzę z wzajemnie powiązanych ze sobą obszarów regulacyjnych. Dla naszych Klientów to gwarancja, że wprowadzając na rynek produkt chemiczny lub wyrób, z regulacyjnego punktu widzenia nie umknie uwadze żaden szczegół, od chwili pomysłu na produkt aż po logistykę gotowego rozwiązania.

W obszarze wymogów stawianych wprowadzanym do obrotu substancjom i mieszaninom chemicznym posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie: od wymaganych regulacjami badań właściwości fizykochemicznych, technicznych i (eko)toksykologicznych, poprzez opracowywanie dokumentacji technicznych i rejestracyjnych, aż po rozwiązania dotyczące transportu towarów niebezpiecznych.

Dziesiątki klientów, setki opracowanych dokumentów, tysiące godzin konsultacji – dzięki naszemu doświadczeniu możemy sprostać najbardziej skomplikowanym wyzwaniom.

Współpraca z Biurem Doradztwa Chemicznego to merytoryczna wiedza i doświadczenie, które znajdą uznanie w oczach kontrahentów i klientów, to etyka biznesu w branży chemicznej, dla którego bezpieczeństwo ludzi, środowiska i mienia jest nie tylko wymogiem, ale również celem.

Czytaj więcej

Nasza oferta

Specyfika podejmowanych tematów oraz wieloletnia obecność na rynku nauczyła nas, że każda sprawa zasługuje na indywidualne podejście, a każdy z Klientów ma swoje preferencje dotyczące współpracy.

Tak dalece, jak jest to możliwe z punktu widzenia najlepszego interesu Klienta jesteśmy w stanie dostosować warunki i zasady współpracy.

Oferujemy:

  • stałą współpracę w ustalonym zakresie,
  • bieżące zlecenia,
  • wsparcie projektowe (nowy produkt lub zmiany/rozwój produktu istniejącego),
  • przejęcie określonego zakresu obowiązków,
  • reprezentowanie firmy w kontaktach z kontrahentami, klientami, władzami, instytucjami, laboratoriami, stowarzyszeniami.

Zajmujemy się również monitoringiem i analizą zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na rozwój i czas życia produktu. To cenne narzędzie dla precyzyjnego określania strategii handlowej, portfolio produktów i ogólnego rozwoju i sukcesu firmy. W tym samy celu ofertujemy również przegląd literatury naukowej w danej tematyce.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą poszczególnych obszarów naszej działalności.

REACH

Jesteś producentem, importerem czy też dalszym użytkownikiem? Jeżeli substancje chemiczne pojawiają się w Twojej działalności z pewnością Twoja firma podlega przynajmniej niektórym obowiązkom nakładanym przez REACH. Czytaj więcej

CLP

Rozporządzenie CLP dotyczy substancji i mieszanin chemicznych, których właściwości sprawiają, że stwarzają one zagrożenie fizyczne (np. są łatwopalne), zagrożenie dla zdrowia (np. powodują podrażnienie skóry lub są rakotwórcze) lub zagrożenie dla środowiska (np. są toksyczne dla organizmów wodnych). Czytaj więcej

Produkty biobójcze

Produkty biobójcze są koniecznością w codziennym życiu, zarówno z punktu widzenia przemysłu i zastosowań profesjonalnych jak i powszechnego użytkownika.

Chronią nasze zdrowie eliminując mikroorganizmy lub wektory chorób (środki do dezynfekcji, rodentycydy, insektycydy), zabezpieczają mienie (konserwanty), poprawiają komfort życia (repelenty). Czytaj więcej

Transport

Wiele substancji, mieszanin chemicznych oraz przedmiotów stwarza zagrożenie w transporcie. Tego typu towary muszą być odpowiednio sklasyfikowane, zapakowane, oznakowane oraz posiadać poprawnie przygotowaną dokumentację.

O bezpieczeństwie w transporcie należy myśleć już na etapie projektowania nowego wyrobu, lub decyzji o imporcie. Czytaj więcej

Badania laboratoryjne i monitoring badań

Nasze doświadczenie w zakresie systemu jakości Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wiedza o metodach badawczych w zakresie fizyko-chemii, właściwości technicznych, toksykologii/ekotoksykologii umożliwia przedzieranie się przez gąszcz ofert laboratoriów oraz wybór właściwej, naukowo uzasadnionej metody badawczej. Czytaj więcej

Dobra Praktyka Laboratoryjna

Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP) to system kontroli jakości obejmujący proces organizacyjny i warunki, w których niekliniczne badania zdrowotne i środowiskowe są planowane, wykonywane, monitorowane, rejestrowane, raportowane i lub archiwizowane. Czytaj więcej

Szkolenia

Właściwe przygotowanie i wiedza do poruszania się w gąszczu trudnego technicznie tekstu prawnego to wyzwanie dla każdego.

Czasami wystarczy wiedzieć, gdzie szukać informacji, czasami potrzeba wiele godzin żmudnej nauki.

Służymy naszym doświadczeniem. Czytaj więcej
Co nas wyróżnia

Nigdy nie patrzymy na dane zagadnienie z jednego punktu widzenia. Nasza multidyscyplinarna wiedza i doświadczenie w bardzo szerokim spektrum regulacyjnym pozwala szybko i trafnie ocenić wszelkie potencjalne wymogi w najdrobniejszych szczegółach.

 

Kierujemy się zasadami etyki w biznesie. Uczciwość i poufność to podstawy relacji, które budujemy z naszymi Klientami, zaufanie jest kluczowe. Zawsze staramy się wykraczać poza oczekiwania.

Nasz cel

Naszym celem od chwili powstania jest chęć wspierania polskich Małych i Średnich Przedsiębiorców w niezwykle obciążonej przepisami i według wielu opinii „przeregulowanej” branży i rynku chemicznego i w ten sposób zwiększanie ich konkurencyjności na tle innych firm.

 

Przekazanie części kompetencji do wyspecjalizowanego konsultanta jak Biuro Doradztwa Chemicznego pozwala skupić na się rozwoju, zapewnia spokój i gwarancję, że oferowane produkty lub usługi będą zgodne z właściwymi wymaganiami.