Biuro Doradztwa Chemicznego

Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP) to system kontroli jakości obejmujący proces organizacyjny i warunki, w których niekliniczne badania zdrowotne i środowiskowe są planowane, wykonywane, monitorowane, rejestrowane, raportowane i lub archiwizowane.

 

Zasady DPL są przestrzegane przez placówki przeprowadzające badania, które mają być przedłożone  w celu oceny bezpieczeństwa dla zdrowia i środowiskowa chemikaliów i produktów chemicznych, które mogą być również pochodzenia naturalnego lub biologicznego.

 

Zasady DPL określają obowiązki kierownictwa jednostki badawczej, kierownika badań, personelu badawczego i personelu zapewniania jakości, którzy działają w ramach systemu DPL. Określają także wymagania wobec obiektów i wyposażenia wykorzystywanego do wykonywania badań, potrzebę standardowych procedur operacyjnych, dokumentowania danych źródłowych, przygotowania raportów z badań, zasad i warunków archiwizacji zapisów i wiele innych.

 

Jesteś firmą zlecającą badania zgodnie z zasadami DPL? Ocenimy i doradzimy, czy laboratorium z którym chcesz podpisać kontrakt jest właściwym wyborem.

 

Jesteś właścicielem laboratorium które chce wdrożyć zasady DPL? Posiadacie już certyfikat zgodności, ale szukacie wsparcia w usprawnieniu funkcjonującego już systemu? Istnieje potrzeba szkolenia nowych pracowników lub uzupełnienia i aktualizacji wiedzy?

 

Zapraszamy do współpracy oraz do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.

Nasza oferta

REACH

Jesteś producentem, importerem czy też dalszym użytkownikiem? Jeżeli substancje chemiczne pojawiają się w Twojej działalności z pewnością Twoja firma podlega przynajmniej niektórym obowiązkom nakładanym przez REACH. Czytaj więcej

CLP

Rozporządzenie CLP dotyczy substancji i mieszanin chemicznych, których właściwości sprawiają, że stwarzają one zagrożenie fizyczne (np. są łatwopalne), zagrożenie dla zdrowia (np. powodują podrażnienie skóry lub są rakotwórcze) lub zagrożenie dla środowiska (np. są toksyczne dla organizmów wodnych). Czytaj więcej

Produkty biobójcze

Produkty biobójcze są koniecznością w codziennym życiu, zarówno z punktu widzenia przemysłu i zastosowań profesjonalnych jak i powszechnego użytkownika.

Chronią nasze zdrowie eliminując mikroorganizmy lub wektory chorób (środki do dezynfekcji, rodentycydy, insektycydy), zabezpieczają mienie (konserwanty), poprawiają komfort życia (repelenty). Czytaj więcej

Transport

Wiele substancji, mieszanin chemicznych oraz przedmiotów stwarza zagrożenie w transporcie. Tego typu towary muszą być odpowiednio sklasyfikowane, zapakowane, oznakowane oraz posiadać poprawnie przygotowaną dokumentację.

O bezpieczeństwie w transporcie należy myśleć już na etapie projektowania nowego wyrobu, lub decyzji o imporcie. Czytaj więcej

Badania laboratoryjne i monitoring badań

Nasze doświadczenie w zakresie systemu jakości Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wiedza o metodach badawczych w zakresie fizyko-chemii, właściwości technicznych, toksykologii/ekotoksykologii umożliwia przedzieranie się przez gąszcz ofert laboratoriów oraz wybór właściwej, naukowo uzasadnionej metody badawczej. Czytaj więcej

Dobra Praktyka Laboratoryjna

Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP) to system kontroli jakości obejmujący proces organizacyjny i warunki, w których niekliniczne badania zdrowotne i środowiskowe są planowane, wykonywane, monitorowane, rejestrowane, raportowane i lub archiwizowane. Czytaj więcej

Szkolenia

Właściwe przygotowanie i wiedza do poruszania się w gąszczu trudnego technicznie tekstu prawnego to wyzwanie dla każdego.

Czasami wystarczy wiedzieć, gdzie szukać informacji, czasami potrzeba wiele godzin żmudnej nauki.

Służymy naszym doświadczeniem. Czytaj więcej