Biuro Doradztwa Chemicznego

Produkty biobójcze są koniecznością w codziennym życiu, zarówno z punktu widzenia przemysłu i zastosowań profesjonalnych jak i powszechnego użytkownika. Chronią nasze zdrowie eliminując mikroorganizmy lub wektory chorób (środki do dezynfekcji, rodentycydy,  insektycydy), zabezpieczają mienie (konserwanty), poprawiają komfort życia (repelenty).

 

O dobrych stronach i korzyściach stosowania produktów biobójczych można mówić wiele, o tych złych również. To właśnie  w procesie projektowania i zatwierdzania produktu biobójczego celem jest znalezienie miejsca, gdzie maksymalizacja cech pożądanych produktu spotyka się z akceptowalnym poziomem zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska.

 

Procedur i zasad towarzyszących autoryzacji produktu biobójczego nie brakuje – samo określenie, czy produkt biobójczy nim w istocie jest może być wyzwaniem. Dobór odpowiednich substancji aktywnych, wybór właściwej drogi rejestracji, wykazanie skuteczności, badania właściwości technicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych, ocena ryzyka, przygotowanie dokumentacji stoją często ponad możliwościami MŚP. Nasza wiedza i doświadczenie w tym zakresie są do Państwa dyspozycji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i współpracy.

 

OFERTA PRODUKTY BIOBÓJCZE:

  • Doradztwo w zakresie wyboru procedury rejestracji
  • Rejestracje narodowe
  • Rejestracje krajowe
  • Rejestracje uproszczone
  • Data Gap analysis – doradztwo w zakresie badań fizyko-chemicznych, właściwości technicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych
  • Doradztwo w zakresie badań skuteczności

Nasza oferta

REACH

Jesteś producentem, importerem czy też dalszym użytkownikiem? Jeżeli substancje chemiczne pojawiają się w Twojej działalności z pewnością Twoja firma podlega przynajmniej niektórym obowiązkom nakładanym przez REACH. Czytaj więcej

CLP

Rozporządzenie CLP dotyczy substancji i mieszanin chemicznych, których właściwości sprawiają, że stwarzają one zagrożenie fizyczne (np. są łatwopalne), zagrożenie dla zdrowia (np. powodują podrażnienie skóry lub są rakotwórcze) lub zagrożenie dla środowiska (np. są toksyczne dla organizmów wodnych). Czytaj więcej

Produkty biobójcze

Produkty biobójcze są koniecznością w codziennym życiu, zarówno z punktu widzenia przemysłu i zastosowań profesjonalnych jak i powszechnego użytkownika.

Chronią nasze zdrowie eliminując mikroorganizmy lub wektory chorób (środki do dezynfekcji, rodentycydy, insektycydy), zabezpieczają mienie (konserwanty), poprawiają komfort życia (repelenty). Czytaj więcej

Transport

Wiele substancji, mieszanin chemicznych oraz przedmiotów stwarza zagrożenie w transporcie. Tego typu towary muszą być odpowiednio sklasyfikowane, zapakowane, oznakowane oraz posiadać poprawnie przygotowaną dokumentację.

O bezpieczeństwie w transporcie należy myśleć już na etapie projektowania nowego wyrobu, lub decyzji o imporcie. Czytaj więcej

Badania laboratoryjne i monitoring badań

Nasze doświadczenie w zakresie systemu jakości Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wiedza o metodach badawczych w zakresie fizyko-chemii, właściwości technicznych, toksykologii/ekotoksykologii umożliwia przedzieranie się przez gąszcz ofert laboratoriów oraz wybór właściwej, naukowo uzasadnionej metody badawczej. Czytaj więcej

Dobra Praktyka Laboratoryjna

Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP) to system kontroli jakości obejmujący proces organizacyjny i warunki, w których niekliniczne badania zdrowotne i środowiskowe są planowane, wykonywane, monitorowane, rejestrowane, raportowane i lub archiwizowane. Czytaj więcej

Szkolenia

Właściwe przygotowanie i wiedza do poruszania się w gąszczu trudnego technicznie tekstu prawnego to wyzwanie dla każdego.

Czasami wystarczy wiedzieć, gdzie szukać informacji, czasami potrzeba wiele godzin żmudnej nauki.

Służymy naszym doświadczeniem. Czytaj więcej