Biuro Doradztwa Chemicznego

Sprawdź czy podlegasz przepisom rozporządzenia REACH.

Niemal wszystkie substancje chemiczne produkowane, importowane i stosowane na terenie UE podlegają przepisom rozporządzenia REACH. Ustalenie obowiązków przedsiębiorstwa jest zadaniem czasochłonnym i skomplikowanym.

 

Jesteś producentem, importerem czy też dalszym użytkownikiem? Jeżeli substancje chemiczne pojawiają się w Twojej działalności z pewnością Twoja firma podlega przynajmniej niektórym obowiązkom nakładanym przez REACH.

 

REACH to również wiele wymogów odnośnie wyrobów takich jak ubrania, biżuteria, wyposażenie sportowe i wiele innych. Produkujesz lub importujesz wyroby? Pozostań w zgodności z wymogami rozporządzenia, a Twoje wyroby nie będą stwarzać żadnego zagrożenia dla Twoich klientów.

 

Komunikacja w łańcuchu dostaw jest kluczem do sukcesu. Mimo upływu wielu lat od wejścia w życie rozporządzenia REACH (2007) wiele firm nadal nie przykłada należnej wagi temu aktowi prawa. Na drugim biegunie są firmy, dla których zgodność z wymogami jest częścią filozofii prowadzenia biznesu. Pomożemy w merytorycznych kontaktach z każdym.

 

 

Karty charakterystyki

 

To właśnie rozporządzenie REACH określa format, wymogi jakie informacje musi zawierać karty charakterystyki oraz kiedy musi być przygotowana oraz dostarczana. Karta charakterystyki jest niezwykle ważnym dokumentem. Niesie ze sobą bardzo istotne dane na bazie których Dalsi Użytkownicy podejmują swoje decyzje i dalsze kroki regulacyjne, często decydujące o czyimś zdrowiu i bezpieczeństwie. Za zawarte w karcie informacje jej wydawca ponosi odpowiedzialność, więc nie może być tutaj mowy o umniejszaniu roli tego dokumentu.

Do przygotowania rzetelnej karty charakterystyki niezbędna jest nie tylko wiedza regulacyjna, ale również wiedza z wielu dziedzin nauki.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i współpracy.

 

 

OFERTA REACH:

 

 

Rejestracja:

 • Inquiry dossier
 • Data Gap Analysis
  • Ocena dostępnych danych na potrzeby rejestracji
  • Wsparcie przy generowaniu nowych danych na potrzeby rejestracji w tym badania identyfikacyjne
 • Rejestracja substancji
 • Kontakt z wiodącym rejestrującym
  • Pełne wsparcie przy rejestracji indywidualnej
  • Przygotowanie dossier rejestracyjnego
 • Działania po-rejestracyjne

 

 

KARTY CHARAKTERYSTYKI:

 • Opracowanie karty od podstaw dla substancji lub mieszaniny
 • Opracowanie karty na podstawie karty niepolskojęzycznej
 • Aktualizacja kart (w tym stały nadzór nad zbiorem kart)
 • Ocena poprawności kart dostawców UE i spoza UE
 • Tłumaczenie kart na języki krajów UE

 

 

Pozostałe doradztwo w zakresie REACH:

 • Ocena obowiązków firmy („audyt” REACH)
 • Wymogi przy wprowadzeniu produktów chemicznych do obrotu
 • Wymogi w przypadku importu
 • Obowiązki Dalszego Użytkownika substancji i mieszanin
 • Ograniczenia w stosowaniu substancji chemicznych
 • Kontakty z dostawcami/odbiorcami
 • Wymogi wobec wyrobów

 

 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.

Nasza oferta

REACH

Jesteś producentem, importerem czy też dalszym użytkownikiem? Jeżeli substancje chemiczne pojawiają się w Twojej działalności z pewnością Twoja firma podlega przynajmniej niektórym obowiązkom nakładanym przez REACH. Czytaj więcej

CLP

Rozporządzenie CLP dotyczy substancji i mieszanin chemicznych, których właściwości sprawiają, że stwarzają one zagrożenie fizyczne (np. są łatwopalne), zagrożenie dla zdrowia (np. powodują podrażnienie skóry lub są rakotwórcze) lub zagrożenie dla środowiska (np. są toksyczne dla organizmów wodnych). Czytaj więcej

Produkty biobójcze

Produkty biobójcze są koniecznością w codziennym życiu, zarówno z punktu widzenia przemysłu i zastosowań profesjonalnych jak i powszechnego użytkownika.

Chronią nasze zdrowie eliminując mikroorganizmy lub wektory chorób (środki do dezynfekcji, rodentycydy, insektycydy), zabezpieczają mienie (konserwanty), poprawiają komfort życia (repelenty). Czytaj więcej

Transport

Wiele substancji, mieszanin chemicznych oraz przedmiotów stwarza zagrożenie w transporcie. Tego typu towary muszą być odpowiednio sklasyfikowane, zapakowane, oznakowane oraz posiadać poprawnie przygotowaną dokumentację.

O bezpieczeństwie w transporcie należy myśleć już na etapie projektowania nowego wyrobu, lub decyzji o imporcie. Czytaj więcej

Badania laboratoryjne i monitoring badań

Nasze doświadczenie w zakresie systemu jakości Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wiedza o metodach badawczych w zakresie fizyko-chemii, właściwości technicznych, toksykologii/ekotoksykologii umożliwia przedzieranie się przez gąszcz ofert laboratoriów oraz wybór właściwej, naukowo uzasadnionej metody badawczej. Czytaj więcej

Dobra Praktyka Laboratoryjna

Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP) to system kontroli jakości obejmujący proces organizacyjny i warunki, w których niekliniczne badania zdrowotne i środowiskowe są planowane, wykonywane, monitorowane, rejestrowane, raportowane i lub archiwizowane. Czytaj więcej

Szkolenia

Właściwe przygotowanie i wiedza do poruszania się w gąszczu trudnego technicznie tekstu prawnego to wyzwanie dla każdego.

Czasami wystarczy wiedzieć, gdzie szukać informacji, czasami potrzeba wiele godzin żmudnej nauki.

Służymy naszym doświadczeniem. Czytaj więcej